Pedersen Maskin AS utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Ved graving av dreneringsgrøft vil ting som grøftens dybde, helningsgrad og jordsmonn, være avgjørende for god drenering.

Hensikten er å lede vann bort fra uønskede områder. Dreneringen som er gjort på boligen kan påvirke boligens verdi og innemiljø, og det er derfor viktig at arbeidet gjøres riktig av en med god erfaring.