Jan Sverre Pedersen

Eier/Adm.Dir
Tlf: 91667887
E-post: pedmas@online.no

Espen B Pedersen

Daglig Leder/Anleggsarbeider
Tlf: 99386511
E-post: espen@pedersenmaskin.no

Thomas B Pedersen

Maskinkjører/Anleggsarbeider
Tlf: 97776544
E-post: thomas@pedersenmaskin.no

Roger Mathisen

Maskinkjører/Anleggsarbeider
Tlf: 481 41 190
E-post: roger@pedersenmaskin.no

Knut Flage

Maskinkjører/Anleggsarbeider
Tlf: 916 98 802
E-post: knutfluefiskeflage@gmail.com

Dag Rune Nilsen

Maskinkjører/Anleggsarbeider
Tlf: 918 44 592
E.post: dagrunenilsen@hotmail.com

Markus Nyvoll Haugen

Maskinkjører/Anleggsarbeider
Tlf: 934 10 383
E.post: markushaugen@hotmail.com